Požární odvětrání

SOZ - samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře
Samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře je aplikováno do střešního pláště stavby nebo přímo do pásového světlíku. Při požáru slouží k vytvoření bezkouřové vrstvy v prostoru do 2,5 m nad podlahou. V provozních podmínkách může sloužit i k prosvětlení budov s možností denního větrání. Splňuje požadavky a předpisy pro bezpečný únik a záchranu lidí a ochranu majetku a umožňuje eliminovat tepelné účinky požáru. Všechny námi montované RWA klapky jsou vyzkoušeny na spolehlivost, pevnost a požární odolnost státní zkušebnou a získaly certifikát pro použití k požárnímu odvětrání.


NOVINKA
požární světlíky AAG (Artus Aluminium Glass)

AAG bodový světlík v hliníkovém rámu má výborné tepelně izolační parametry, při použití kopule bez vrtaných otvorů se zvyšuje životnost celé konstrukce světlíku.
Nové AAG jsou nehořlavé a neskapávající hliníkové světlíky, které splňují požadavky reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 a při použití drátoskla i požadavky na odkapávání dle ČSN 73 0865.

Součinitel prostupu tepla:
Ut = od 0,3W/m2.K, Urc = od 1,0W/m2.K

požární světlíky AAG (Artus Aluminium Glass)


požární světlíky AAG (Artus Aluminium Glass)
požární světlíky AAG (Artus Aluminium Glass)
požární světlíky AAG (Artus Aluminium Glass)

AAG Neprůhledný střešní poklop - požární

AAG Neprůhledný střešní poklop - požární
AAG Neprůhledný střešní poklop - požární

Neprůhledný střešní poklop s nehořlavou výplní s reakcí na oheň hlavních částí A1-B dle ČSN EN 13 501-1.

  • Rám světlíku z eloxovaného hliníku s přerušeným tepelným mostem a dvojitým PUR jádrem
  • Výplň světlíku s reakcí na oheň A1-B dle ČSN EN 13 501-1
    • horní a spodní vrstva Al plech tl. 1 mm
    • vnitřní vrstva nehořlavá tepelná izolace CONLIT tl. 40 mm
  • Manžeta světlíku s reakcí na oheň A1 dle ČSN EN 13 501-1, vyrobena z oceli s tepelnou izolací tl. 50 mm

Světlík je opatřen elektrickým otvíračem nebo mechanickými písty pro snadné a dostatečné otevření.